Thông tin chi tiết

Để thuận tiện cho việc kiểm soát truy cập và quản lý chấm công, SOYAL cung cấp phần mềm mạnh mẽ Soyal 701 Server & 701 Client, giúp nâng cao hiệu quả đáng kể với giao diện đồ họa thân thiện với người dùng khi vận hành. Soyal 701 Server hoạt động như một cầu nối để điều phối giao tiếp giữa Host PC và các bộ điều khiển truy cập, cũng như cho phép người dùng thiết lập các thông số của bộ điều khiển truy cập ở các vị trí khác nhau chỉ thông qua Host PC cùng một lúc. Hơn nữa, tất cả các bản ghi sự kiện có thể được phân tích thông qua Soyal 701 Client để tự động tạo báo cáo thời gian và thời gian chấm công hàng ngày hoặc hàng tháng của từng cá nhân. Bên cạnh đó, Soyal 701Client còn có khả năng kiểm soát an ninh, cài đặt nhóm cửa, múi giờ, cấp độ truy cập của người dùng, v.v.

Tải phần mềm Soyal 701 Client tại: download.wise.com.vn 

Tải xuống tài liệu chi tiết

Tải xuống toàn bộ tệp đính kèm