Park Land Condo TK

April 20, 2023

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy tại dự án Park Land TK Condo, Pnom Penh, Campuchia

Địa điểm: Parkland Condo TK, 1928 (Oknha Mong Reththy), Ouk Nha Mong Rithy, 12000 Phnom Penh, Cambodia

Số lượng thang: 8. Số điểm dừng: 24.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.