Saigon Avenue

October 02, 2023

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy tại dự án Saigon Avenue, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: KDC Tam Bình, Khu phố 4, Phường Tam Bình, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng thang: 10. Số điểm dừng: 25.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.