Kiểm soát ra vào

OP30HONS

OP30HONS là đầu đọc thẻ cảm ứng với độ tin cậy tuyệt đối, phạm vị đọc vượt trội và mức tiêu thụ điện năng thấp được đặt trong một kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt. Các đầu đọc OP30HONS tương thích với các dòng thẻ HID Prox 125 Khz.

Thông tin chi tiết

 

 

 

Tải xuống tài liệu chi tiết

Tải xuống toàn bộ tệp đính kèm