Hiển thị 10 trong 29 sản phẩm

Virdi (Hàn Quốc)

AC-2200

Thiết bị nhận dạng vân tay, thẻ, bluetooth, chụp ảnh khi giao dịch. Lắp đặt ngoài trời, kháng bụi nước tiêu chuẩn IP65.

xem chi tiết

Virdi (Hàn Quốc)

AC-2100 Plus

Thiết bị nhận dạng vân tay, thẻ. Lắp đặt được ngoài trời, kháng bụi, nước tiêu chuẩn IP65.

xem chi tiết

Virdi (Hàn Quốc)

AC-2000

Thiết bị nhận dạng vân tay, thẻ, lắp đặt được ngoài trời. Chống bụi, nước theo tiêu chuẩn IP65.

xem chi tiết

Virdi (Hàn Quốc)

AC-1000

Thiết bị đọc thẻ, sử dụng mã PIN

xem chi tiết

Virdi (Hàn Quốc)

AC-1100

Thiết bị đọc thẻ, màn hình cảm ứng

xem chi tiết

Virdi (Hàn Quốc)

VS-R20D

Đầu đọc thẻ phụ, dùng kết nối với đầu đọc chính.

xem chi tiết

Virdi (Hàn Quốc)

Ubio Tablet5

Thiết bị đọc vân tay cầm tay, di động

xem chi tiết

Virdi (Hàn Quốc)

MCP-040

Bộ điều khiển trung tâm quản lý 4 cửa

xem chi tiết

Virdi (Hàn Quốc)

V-LC015B

Bộ điều khiển, quản lý khóa

xem chi tiết

Virdi (Hàn Quốc)

EB-030

Nút nhấn mở cửa (exit button), cảm ứng không tiếp xúc

xem chi tiết