Prolock (Đài Loan)

PRO-ELB4

Khóa chốt điện tử (Electric Bolt Lock) PRO-ELB4

xem chi tiết

Prolock (Đài Loan)

PRO-0600ZL

Bát khóa điện từ ZL.

xem chi tiết

Prolock (Đài Loan)

PRO-0600M

Khóa từ cửa đơn, lực hút 280 KG, đèn led và tín hiệu kiểm soát trạng thái khóa.

xem chi tiết

Prolock (Đài Loan)

PRO-STL200

Khóa cắt Shear Lock 1200 LBS, vừa sử dụng lực từ hít, vừa sử dụng chốt để khóa cửa.

xem chi tiết

Prolock (Đài Loan)

PRO-BG

Nút đập kính thoát khẩn cấp để mở cửa dùng trong các hệ thống kiểm soát an ninh.

xem chi tiết

Prolock (Đài Loan)

PRO-PB5A

Nút nhấn mở cửa thông dụng sử dụng trong các hệ thống kiểm soát an ninh.

xem chi tiết

Prolock (Đài Loan)

PRO-PB4A

Nút nhấn mở cửa hoạt động với khóa chìa cơ.

xem chi tiết

Prolock (Đài Loan)

PRO-PB2A

Nút nhấn inox dùng để mở cửa từ bên trong cho các hệ thống kiểm soát an ninh

xem chi tiết

Prolock (Đài Loan)

PRO-PB1A

Nút nhấn inox dùng để mở cửa từ bên trong cho các hệ thống kiểm soát an ninh

xem chi tiết

Prolock (Đài Loan)

PRO-PTE300

Nút nhấn cảm ứng dùng mở cửa từ trong đi ra và sử dụng cho các ứng dụng khác.

xem chi tiết