January 15, 2021

Tích hợp giữa trung tâm kiểm soát Soyal và các hệ thống IoT

xem thêm

January 12, 2021

Soyal 10.1 SQL: Sự khởi đầu cho mọi thứ mà bạn cần

xem thêm

December 30, 2020

Virdi: Tham dự triển lãm CES 2021

xem thêm

October 10, 2020

701Server SQL và 701Client SQL

xem thêm

October 10, 2020

Công Nghệ Nhận Dạng Mống Mắt

xem thêm

October 10, 2020

Soyal: Thiết Bị Kết Nối Mạng Hỗ Trợ PoE

xem thêm

October 10, 2020

Soyal: Thêm Màu Đen Cho Các Sản Phẩm

xem thêm

September 25, 2020

Sản Phẩm Mới - Soyal AR-888UL

xem thêm

September 25, 2020

Hệ Thống Quản Lý Thang Máy

xem thêm

September 25, 2020

Thang Máy Không Chạm Phím Nhấn

xem thêm